Zorgprestatiemodel

Sinds januari 2022 verloopt de bekostiging van de generalistische Basis-GGZ middels het Zorgprestatiemodel.
Proceduren en tarieven zijn door de overheid vastgesteld. Het Zorgprestatiemodel, daarin worden afzonderlijke
prestaties zoals intake, behandeling,  telefonisch en mailcontact, apart in rekening gebracht.
Het zorgprestatiemodel gaat enkel over de vergoeding, niet over welke zorg en hoe u die krijgt.
Uitgangspunt van het Zorgprestatiemodel zijn eenvoudige regels en duidelijke overzichtelijke facturen.
Zie hier de patientenfolder Zorgprestatiemodel.

Behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ is opgenomen in de basisverzekering van de zorgverzekeringswet. Uw basisverzekering heeft opgeteld  uw zorgkosten, een wettelijke eigen risico van €385,- per verzekeringsjaar.

Vergoeding

De praktijk is in 2024 vrij van contracten met de ziektekostenverzekeraars waardoor afhankelijk van uw type verzekering de kosten van behandeling geheel of
gedeeltelijk vergoed worden. Heeft u een restitutiepolis dan zijn alle kosten voor 100% en bij een naturapolis, afhankelijk van de verzekeraar, tussen
60% tot 80% vergoed.

Het medisch administratiekantoor Axians stuurt u maandelijks een factuur. De factuur wordt opgesteld op basis van het aantal consulten vermenigvuldigd met het 100 % NZA tarief van de
verleende zorgprestatie. Hieronder vindt u de tarieven 2024, zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Na ontvangst van de factuur dient u er voor zorg te dragen dat deze binnen drie weken wordt overgemaakt.
Bij een naturapolis ontvangt u, afhankelijk welke verzekering u heeft, een vergoeding van 60% tot 80% van de zorgkosten. Hierdoor varieert de eigen bijdrage van 20% tot 40% van de geleverde zorgprestatie. Doordat de eigen bijdrage door de praktijk met 50% wordt gehalveerd bedragen u kosten tussen de 10% – 20% van door de NZA vastgesteld tarieven.
Bij een restitutiepolis worden de kosten voor 100% vergoed.

Het is raadzaam contact op te nemen met uw ziektekostenverzekering om te informeren naar het percentage van het NZA tarief dat vergoed wordt voor behandeling bij een psychotherapeut.

Ingeval de kosten van de eigen bijdrage voor u te hoog uitpakken is er een regeling de eigen bijdrage met 50% te verminderen.

NZA-tarieven 2024 Psychotherapeut in kwaliteitsstatuut sectie II

Prestatiecode: Consulttype: Duur: Tarief:

– CO0440: Diagnostiek. 45 min. 183,07
– CO0505: Diagnostiek. 60 min. 156,72
– CO0570: Diagnostiek. 60 min. 211,06
– CO0635: Behandeling. 45 min. 186,80

Onverzekerde zorg (OZP).
Behandelingen van mentale klachten die niet onder de verzekerde zorg vallen, moet u zelf betalen.
Voorbeeld daarvan is de aanpassingsstoornis, identiteitsproblematiek, werk gerelateerde problematiek
en relatie problematiek. Het OZP tarief wordt jaarlijks vastgesteld door de NZA waarvan
het tarief voor 2024 is vastgesteld op €.131,82 (60 minuten).
– Individuele therapie niet- basis consult      € 131,82
– Partner relatietherapie niet-basis consult  € 150,00

Afzegging:

Voor afzeggen van een afspraak is de praktijk daarvoor middels de voicemail en e-mail onbeperkt bereikbaar.
Afspraak die niet 24 uur van tevoren zijn afgezegd en bij  no-show, daarvan worden kosten in rekening gebracht.
De kosten hiervan zijn €. 110,- per incident.