Praktijk Psychotherapie Jacobs biedt  behandeling voor volwassenen vanaf  18 jaar voor o.a. de volgende klachten / probleemgebieden:

 • Depressie, somberheid
 • Angst, paniek, onzekerheid
 • Piekeren, obsessie
 • Psychotrauma, niet los komen van nare gebeurtenis
 • Stress en burn-out
 • Identiteitsproblematiek
 • Minderwaardigheid, negatief zelfbeeld
 • Levensfase problematiek
 • Jongvolwassene problematiek (separatie individuatie)
 • Relatie en gezinsproblematiek
 • Rouw en verlies
 • Werk en studie gerelateerde problemen
 • Twijfel, faalangst, onzekerheid

BASIS EN SPECIALISTISCHE GGZ

Basis ggz gaat veelal om klacht en doelgerichte kortdurende behandeling (“psychotherapie light”) waarnaast de Specialistische ggz (psychotherapie) langduriger van aard is en meer dan bij Basis ggz zich richt op veelal terugkerende meer complexe problematiek met relatief ernstige klachten.

In het algemeen is de behandeling primair gericht op het versterken en het in stand houden van de zelfredzaamheid met focus op vergroten van bestaande mogelijkheden en aanvaarden van onmogelijkheden.

BEREIKBAAR EN BESCHIKBAARHEID

De praktijk is voor gesprekscontact geopend:
Maandag 08:30 – 13:30 uur | Dinsdag 18:00 – 21:00 uur | Woensdag 12:00 – 21:30 uur
De praktijk is de gehele week per mail en telefonisch bereikbaar. Bij geen directe beschikbaarheid is de telefoon op het antwoordapparaat aangesloten waarvan de berichten regelmatig worden beluisterd en u naar urgentie met zekerheid zo spoedig mogelijk wordt teruggebeld.
Op de E-mail berichten wordt evenzo snel gereageerd door retourbericht en/of naar gelang van urgentie telefonisch contact opgenomen.

E-HEALTH

Aanvullend, ondersteunend en voor beveiligde communicatie tussen behandelaar en cliënt is beschikbaar de E-health toepassing CliëntenLogin.

In samenspraak  en afgestemd op het doel en aard van  behandeling, kan E-health hiervan deel  uitmaken.

KEURMERK BASIS GGZ

Praktijk Psychotherapie Jacobs draagt het landelijk erkende Keurmerk Basis GGZ 2017.
Betekent dat de praktijk voldoet aan de toets kwaliteitsnormen Basis GGZ

BEROEPSREGISTRATIES

 • Psychotherapeut BIG (registratienummer 49009808216).
 • Lid Nederlandse Vereniging Psychotherapie (NVP).
 • Lid Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP).
 • Lid Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie (NVRG)
 • Lid Nederlandse Vereniging voor EMDR.

PRIVACY, BEROEPSGEHEIM EN UITWISSELING INFORMATIE

Praktijk Psychotherapie Jacobs is gehouden aan het beroepsgeheim’. Alleen met uw schriftelijke  toestemming kan informatie over u aan derden worden verstrekt. Ook alleen met uw toestemming wordt met de verwijzer veelal uw huisarts inhoudelijke informatie gedeeld en indien voor de behandeling van belang overleg gepleegd. Bij beëindiging van de behandeling  ontvangt uw huisarts een uitschrijfbericht met gegevens over het beloop en resultaat van de behandeling.

SAMENWERKING

De praktijk is onderdeel van samenwerkingsverband met een gemengde samenstelling van disciplines waaronder huisartsen, psychotherapeuten, psychiater, psychologen en de poh ggz. Een aantal keer per jaar wordt hierin casuïstiek en ontwikkelingen binnen de generalistische basis ggz besproken. Daarbij staat de praktijk in verbinding net instellingen als thuiszorg (Verian) en regionale partners binnen de gezondheidzorg in het algemeen en met de GGZ in het bijzonder. Daarnaast wordt deelgenomen aan twee vakinhoudelijke intervisiegroepen van psychologen en psychotherapeuten.

EFFECT METING (ROM)

Bij begin van de behandeling ontvangt u een vragenlijst waarmee de zwaarte en ernst van uw klachten worden gemeten. Aan het eind en soms ook tussentijds de behandeling ontvangt u deze vragenlijst opnieuw. Vergelijken van de uitkomsten  geeft inzicht over  het effect van de behandeling.
De uitkomsten worden met u besproken zodat de informatie het doel van behandeling kan (bij)sturen.

TEVREDENHEID

De behandeling wordt afgesloten met een afrondend evaluatief contact waarin uw tevredenheid over het verloop van de behandeling en bejegening van de therapeut ruimschoots aandacht krijgt. Na afsluiting van de therapie ontvangt u een vragenlijst waarmee de CQ-Index (Consumer Quality Index) wordt afgenomen. Met de CQI ook genoemd de GGZ thermometer wordt uw mening gevraagd over de wachttijd, informatievoorziening, afspraken over behandeling, bereikbaarheid en bejegening . Een onderdeel van deze vragenlijst is de schaalscore ‘Samen Beslissen’. Deze schaalscore zegt iets over uw ervaring mee te beslissen over de behandeling en geïnformeerd te zijn over behandelingsmogelijkheden, verwachtingen, en zelfhulpprogramma’s / ondersteuning.

Op basis van 12 metingen in de periode juli 2018 juli staat de gemiddelde schaalscore ‘Samen Beslissen’ op 4.11 ( schaal max. 5)

Verder is de praktijk aangesloten bij Zorgkaart Nederland van de Patiëntenfederatie Nederland.
Middels de onderstaande button kunt u uw waardering over uw ervaring met de praktijk kenbaar maken.