Praktijk Psychotherapie Jacobs biedt  behandeling voor volwassenen vanaf  18 jaar voor o.a. de volgende klachten / probleemgebieden:

 • Depressie, somberheid
 • Angst, paniek, onzekerheid
 • Piekeren, obsessie
 • Psychotrauma, niet los komen van nare gebeurtenis
 • Stress en burn-out
 • Identiteitsproblematiek
 • Minderwaardigheid, negatief zelfbeeld
 • Levensfase problematiek
 • Jongvolwassene problematiek (separatie individuatie)
 • Relatie en gezinsproblematiek
 • Rouw en verlies
 • Werk en studie gerelateerde problemen
 • Twijfel, faalangst, onzekerheid

BASIS EN SPECIALISTISCHE GGZ

Basis GGZ gaat veelal om klacht en doelgerichte kortdurende behandeling (“psychotherapie light”) waarnaast Specialistische-GGZ (psychotherapie) langduriger van aard is en meer dan bij
de Basis-GGZ gericht is op veelal terugkerende meer complexe problematiek met relatief ernstige klachten.

In het algemeen is de behandeling primair gericht op het versterken en in stand houden van zelfredzaamheid met focus op vergroten of versterken van bestaande mogelijkheden en aanvaarden
van onmogelijkheden.

BEREIKBAAR EN BESCHIKBAARHEID

De praktijk is de gehele week per mail en telefonisch bereikbaar. Bij geen directe beschikbaarheid kunt u de voicemail inspreken waarvan de berichten regelmatig worden beluisterd en u naar urgentie met zekerheid zo spoedig mogelijk wordt teruggebeld.
Op de E-mail berichten wordt evenzo snel gereageerd door retourbericht en/of naar gelang de urgentie van het bericht wordt telefonisch contact met u opgenomen.

E-HEALTH

Aanvullend, ondersteunend en voor beveiligde communicatie tussen behandelaar en cliënt is beschikbaar oa de E-health toepassing van CliëntenLogin.
In samenspraak en afgestemd op het doel en aard van behandeling, kan E-health hiervan deel uitmaken. Hierover meer onder tabblad Therapievorm en Werkwijze.

KEURMERK BASIS GGZ

Praktijk Psychotherapie Jacobs draagt het landelijk erkende Keurmerk Basis GGZ 2022.
Betekent dat de praktijk voldoet aan de toets kwaliteitsnormen Basis GGZ.

BEROEPSREGISTRATIES

 • Psychotherapeut BIG (registratienummer 49009808216).
 • Lid Nederlandse Vereniging Psychotherapie (NVP).
 • Lid Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP).
 • Lid Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie (NVRG)
 • Lid Nederlandse Vereniging voor EMDR.

PRIVACY, BEROEPSGEHEIM EN UITWISSELING INFORMATIE

Praktijk Psychotherapie Jacobs is gehouden aan het beroepsgeheim. Alleen met uw schriftelijke  toestemming kan informatie over u aan derden worden verstrekt. Ook alleen met uw toestemming wordt met de verwijzer veelal uw huisarts, inhoudelijke informatie gedeeld en indien voor de behandeling van belang overleg gepleegd. Bij beëindiging van de behandeling  ontvangt uw huisarts een uitschrijfbericht met gegevens over het beloop en resultaat van de behandeling.

SAMENWERKING

De praktijk is onderdeel van samenwerkingsverband met een gemengde samenstelling van disciplines waaronder huisartsen, psychotherapeuten, psychiater, psychologen en de poh ggz. Een aantal keer per jaar wordt hierin casuïstiek en ontwikkelingen binnen de generalistische basis ggz besproken. Daarbij staat de praktijk in verbinding met instellingen als thuiszorg (Verian) en regionale partners binnen de gezondheidzorg in het algemeen en met de GGZ in het bijzonder. Daarnaast wordt deelgenomen aan twee vakinhoudelijke intervisiegroepen van psychologen en psychotherapeuten.

EFFECT METING (ROM)

Bij begin van de behandeling ontvangt u een vragenlijst waarmee de zwaarte en ernst van uw klachten worden gemeten. Aan het eind en soms ook tussentijds de behandeling ontvangt u deze vragenlijst opnieuw. Vergelijken van de uitkomsten  geeft inzicht over  het effect van de behandeling.
De uitkomsten worden met u besproken zodat de informatie het doel van behandeling kan (bij)sturen.

TEVREDENHEID

De behandeling wordt afgesloten met een afrondend evaluatief contact waarin uw tevredenheid over het verloop van de behandeling en bejegening van de therapeut ruimschoots aandacht krijgt. Na afsluiting van de therapie ontvangt u een vragenlijst waarmee de CQ-Index (Consumer Quality Index) wordt afgenomen. Met de CQI ook genoemd de GGZ thermometer wordt uw mening gevraagd over oa de wachttijd, informatievoorziening, afspraken over behandeling, bereikbaarheid, bejegening en samen beslissen en u geeft een rapportcijfer aan de behandeling in het algemeen. Over het jaar 2022 is Praktijk Psychotherapie door cliënten gemiddeld gewaardeerd met het rapportcijfer 9,2
Dit cijfer, is een afspiegeling van de waardering op een schaal van 1 tot 5, van de items: Bejegening 5 ; Samen beslissen 4,6 en uitvoering van behandeling 4,9.
Tevreden met deze uitkomsten blijft er het streven verbetering aan te brengen. Verbeterpunten voor 2023: voorzien van meer informatie over de verschillende behandelvormen met aansluitend daarop het item samen beslissen door introductie van de Keuzewijzer AKWA waarmee afgestemd op de individuele situatie, wij samen beslissen welke behandeling het meest aansluit.

De praktijk aangesloten bij Zorgkaart Nederland van de Patiëntenfederatie Nederland.
Middels de onderstaande button kunt u uw waardering over uw ervaring met de praktijk kenbaar maken.