De eerder zo genoemde eerste en tweede lijn is vervangen voor de algemene Generalistische Basis en Specialistische GGZ.

Om voor vergoeding van uw verzekering in aanmerking te komen is een schriftelijke verwijzing (verwijsbrief) van uw huisarts een vereiste. Waarschijnlijk heeft u binnen de huisartsenpraktijk contact met de POH GGZ die vaak in overleg met de huisarts de verwijsbrief verzorgd.

Belangrijk, in de verwijsbrief van de huisarts moet naast uiteraard persoonsgegevens vermeld staan,
de DSM 5 diagnose of  het vermoeden daarvan. Daarbij moet genoemd de indicatie voor behandeling namelijk; Basis of Specialistisch GGZ.

Als uw huisarts verwijst voor Basis-GGZ en u en ik  komen tot de conclusie dat uw problematiek toch ernstiger is, kan alsnog behandeling van  Specialistische GGZ in de praktijk plaatsvinden.

ZORGVRAAG TYPERING: Aan de hand van de vragenlijst HONOS+, wordt de zorgvraagtypering bepaald en geeft grofweg een indicatie voor het type zorg,
Basis of Specialistische GGZ.

DE GENERALISTISCHE BASIS GGZ is bedoeld voor lichte tot matige psychische klachten. De klachtgerichte kortdurende behandeling richt zich op een beperkt aantal symptomen of  specifieke klachten.
De Basis GGZ, daarvan is het uitgangspunt dat de behandelingen binnen 800 minuten zijn afgerond. Verlenging van behandeling binnen de Basis GGZ of overstap naar de Specialistische GGZ vindt bij uitzondering plaats en is gebaseerd op weloverwogen besluitvorming en keuze van (vervolg)behandeling.

DE SPECIALISTISCHE GGZ  is voor ernstige, complexe of  terugkerende klachten waarbij er meer nadruk ligt op het therapeutisch proces waarvan het doel met dit proces een meer structurele verandering in het persoonlijk functioneren en de zelfbeleving te bewerkstelligen
Behandelingen in de SGGZ duren vrijwel altijd langer dan behandelingen in de Basis-GGZ

ONVERZEKERDE ZORG
De overheid heeft vastgesteld welke zorg door de zorgverzekeraar wordt vergoed. Dit houdt in dat oa depressie, angst  maar ook andere  DSM 5 diagnose voor vergoeding in aanmerking komen.
Daarentegen heeft de overheid ook DSM 5 diagnosen en andere probleemgebieden voor vergoeding uitgesloten waarvan oa:

  • Partnerrelatie en gezinsproblemen
  • Werkgerelateerde problemen
  • Rouw
  • Problemen n.a.v. een lichamelijke ziekte bij uzelf of uw naasten
  • Verwerkingsproblemen die niet vallen onder een post traumatische stress stoornis (PTSS)
  • Identiteitproblematiek

Behandeling van genoemde onverzekerde diagnosen (OVD) is uiteraard wel mogelijk, maar u betaald daarvan zelf de kosten, zie daarvoor tarieven.