De eerder zo genoemde eerste en tweede lijn is vervangen voor de algemene Generalistische Basis en Specialistische GGZ.

Om voor vergoeding van uw verzekering in aanmerking te komen is een schriftelijke verwijzing (verwijsbrief) van uw huisarts een vereiste. Waarschijnlijk heeft u binnen de huisartsenpraktijk contact met de POH GGZ die vaak in overleg met de huisarts de verwijsbrief verzorgd.

Belangrijk, in de verwijsbrief van de huisarts moet naast uiteraard persoonsgegevens vermeld staan,
de DSM 5 diagnose of  het vermoeden daarvan. Daarbij moet genoemd de indicatie voor behandeling namelijk; Basis of Specialistisch GGZ.

Bij dat uw huisarts u verwijst voor Basis-GGZ en u en ik  komen tot de conclusie dat uw problematiek toch ernstiger is, kan alsnog behandeling van  Specialistische GGZ in de praktijk plaatsvinden.

DE GENERALISTISCHE BASIS GGZ is bedoeld voor lichte tot matige psychische klachten. De klachtgerichte of kortdurende psychotherapie richt zich hier op een beperkt aantal symptomen of  specifieke klachten.
In de Basis GGZ wordt gewerkt met het zgn “zorgzwaarte product” onderverdeeld in, kort 294 minuten, middel 495 minuten, lang 750 minuten en chronisch 750 minuten.

DE SPECIALISTISCHE GGZ  is voor ernstige, complexe of  terugkerende klachten waarbij er meer nadruk ligt op het therapeutisch proces waarvan het doel met dit proces een meer structurele verandering in het persoonlijk functioneren en de zelfbeleving te bewerkstelligen
Behandelingen in de SGGZ duren vrijwel altijd langer dan behandelingen in de Basis-GGZ
Voor behandelingen binnen de SGGZ wordt de DBC-systematiek gehanteerd. De tijd die aan uw  behandeling wordt besteedt wordt hierop weggeschreven. Een DBC (Diagnose Behandel Combinatie) heeft een duur of loopt  maximaal 365 dagen. Indien de behandeling niet binnen het jaar kan worden afgerond wordt een  vervolg-DBC geopend met weer duur van maximaal 365 dagen.

ONVERZEKERDE ZORG
De overheid heeft vastgesteld welke zorg door de zorgverzekeraar wordt vergoed. Dit houdt in dat oa depressie, angst  maar ook andere  DSM 5 diagnose voor vergoeding in aanmerking komen.
Daarentegen heeft de overheid ook DSM 5 diagnosen en andere probleemgebieden voor vergoeding uitgesloten waarvan oa:

  • Partnerrelatie en gezinsproblemen
  • Werkgerelateerde problemen
  • Rouw
  • Problemen n.a.v. een lichamelijke ziekte bij uzelf of uw naasten
  • Verwerkingsproblemen die niet vallen onder een post traumatische stress stoornis (PTSS)
  • Identiteitproblematiek

Behandeling van genoemde onverzekerde diagnosen (OVD) is uiteraard wel mogelijk, maar u betaald daarvan zelf de kosten, zie daarvoor tarieven.