Praktijk Psychotherapie Jacobs voor Basis en Specialistische GGZ is sinds 1997 gevestigd in het buitengebied van oostelijk Apeldoorn aan de Ganzevlesweg nr. 3 te Teuge.

Voor uiteenlopende mentale klachten biedt de praktijk psychologische en psychotherapeutische behandeling.

Wachttijd eerste contact is momenteel 7 weken.

Berichtgeving 18 mei:

CORONAVIRUS!!

Versoepeling van de RIVM maatregelen hebben er toe geleid dat de praktijk voor face to face contact weer toegankelijk is. Om besmettingsgevaar zoveel mogelijk te beperken schudden we geen handen en houden fysiek voldoende afstand. Deurknoppen worden regelmatig gereinigd en er is voorzien in de mogelijkheid u handen te ontsmetten. Indien u verkoudheidsklachten heeft en u bent in aanraking geweest met door het virus besmette anderen is het u verantwoordelijkheid de afspraak af te zeggen en niet naar de praktijk te komen. In dat geval maken we afspraken over de mogelijkheid van een standaard telefonisch contact of via privacy beveiligd beeldbellen met het programma “Click Dock”. Verder is de praktijk voor een ieder toegankelijk via mail (ppejjacobs@gmail.com) en telefoon (0578-612607), waarvan de voicemail regelmatig wordt afgeluisterd en beantwoord. Hoelang deze versoepelde maatregelen van kracht blijven is afhankelijk van de ontwikkelingen en richtlijnen van het RIVM.Erik Jacobs

Erik Jacobs

Psychotherapeut


Tientallen jaren als psychotherapeut werkzaam bij een regionale instelling voor ambulante geestelijke gezondheid (GGZ) waarnaast vanaf 1996 actief in mijn eigen praktijk heeft mij geleerd en gevormd tot een geïnspireerd en ervaren behandelaar binnen de GGZ, tegenwoordig voor 28 uur hoofdzakelijk werkzaam binnen de eigen praktijk.

Mijn wijze van behandelen is nuchter, direct, betrokken en verbindend en wordt gedaan volgens het principe zo kort als kan, zolang als nodig en richt zich op alle leeftijdsgroepen vanaf 18 jaar.

0578-612607

Ganzevlesweg 3, 7395 PD Teuge